210 6777412

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Το ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ Αθηνά Μαυρομμάτη ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2001. Από την ίδρυσή του και για να είμαστε πάντα σε θέση να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες υγείας ακολουθούμε απαρρέκκλιτα τις παρακάτω αρχές:

Αποτελεσματικότητα

Φροντίζουμε για την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών μας στο συντομότερο χρονικό διάστημα και επιδιώκουμε να βλέπουν το πρόβλημά τους να επιλύεται με σταθερό και μεθοδικό τρόπο. Τόσο η ακρίβεια που προσφέρουν οι θεραπείες που εφαρμόζουμε, όσο και η εξατομικευμένη και συστηματική αντιμετώπιση, εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα που επιθυμούμε σε κάθε περιστατικό.

Εξατομίκευση

Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και αντιμετωπίζεται από εμάς ως μια ξεχωριστή οντότητα. Οι ιδιαιτερότητες της κατάστασής του, καθώς και οι ξεχωριστές του ανάγκες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διερεύνηση του προβλήματός του αλλά και την κατάρτιση και εφαρμογή ενός πλήρως εξατομικευμένου πλάνου.

Αξιοπιστία

Θεωρούμε υψίστης σημασίας την προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας. Εργαζόμαστε με συνεχή τρόπο και χωρίς συμβιβασμούς προς αυτή την κατεύθυνση με τη χρήση ιατρικών μεθόδων που ακολουθούν διεθνή πρότυπα, την κατάρτιση εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, την ξεκάθαρη επικοινωνία μας με τους ασθενής, την συνεχή και αυτοχρηματοδοτούμενη εκπαίδευσή μας, την εκπόνηση και διαρκή αξιολόγηση των διαδικασιών μας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας, τη χρήση πιστοποιημένων υλικών και μηχανημάτων, και τον διαρκή εκσυγχρονισμό της τεχνικής μας υποδομής.