210 6777412

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Στο πρώτο ραντεβού εστιάζουμε στην εξαγωγή της σωστή διάγνωσης, που θα μας οδηγήσει στη θεραπεία της πραγματικής αιτίας του πόνου και όχι μόνο των συμπτωμάτων. Αυτό γίνεται με τη λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού, τη λεπτομερή κλινική εξέταση του ασθενούς, που υποβοηθάται από τη χρήση μυοσκελετικού υπέρηχου, και την αναλυτική επεξεργασία όλων των ευρημάτων. Έπειτα από τη διάγνωση ακολουθεί η κατάρτιση του θεραπευτικού πλάνου που προτείνεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λήψη ιατρικού ιστορικού

Κατά τη λήψη του ιατρικού σας ιστορικού, θα σας γίνουν ερωτήσεις σχετικά με το που εντοπίζεται το πρόβλημά σας, πότε ξεκίνησε και υπό ποιες συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του όπως η ένταση και η διάρκειά του, από τι επηρεάζεται και πως επηρεάζει τις δραστηριότητες και τη ζωή σας, και τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για να το αντιμετωπίσετε, όπως: άλλες θεραπείες, φάρμακα, χειρουργεία και αλλαγές στο μοντέλο ζωής. Επίσης, θα σας γίνουν ερωτήσεις σχετικά με το γενικότερο ιατρικό σας ιστορικό που αφορούν σε συνυπάρχοντα νοσήματα και ασθένειες, χειρουργεία ή ατυχήματα από τη γέννησή σας έως σήμερα. Αν έχετε φέρει μαζί σας εξετάσεις (ακτινογραφίες, CT, MRI, αιματολογικές εξετάσεις κλπ) μελετώνται και καταγράφονται στο ιστορικό σας. Επίσης, στην περίπτωση που παίρνετε φάρμακα για οποιοδήποτε πρόβλημα, τα έχετε μαζί σας και τα καταγράφουμε.

Κλινική εξέταση και μυοσκελετικό υπέρηχο

Ακολουθεί η κλινική εξέταση που περιλαμβάνει επισκόπηση, ψηλάφηση, πίεση σε διάφορα σημεία του σώματος και άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες. Στη συνέχεια γίνεται υπέρηχος μυοσκελετικού στα σημεία που υπάρχει πρόβλημα ή κρίνεται ότι μπορεί να έχουν σχέση με το πρόβλημα, για να εντοπιστούν πιθανές βλάβες, τραυματισμοί, εκφυλιστικές αλλοιώσεις κλπ.

Διάγνωση και κατάρτιση θεραπευτικού πλάνου

Έχοντας στη διάθεσή μας τα στοιχεία από το ιστορικό σας και τα ευρήματα που προέκυψαν από την κλινική εξέταση και το μυοσκελετικό υπέρηχο θα είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε την αιτία του προβλήματος. Την διάγνωση ακολουθεί η κατάρτιση του θεραπευτικού πλάνου, που αποτελεί τη βάση για την μετέπειτα πορεία των θεραπειών και σας επιτρέπει να έχετε πλήρη επίγνωση της μελλοντικής σας αντιμετώπισης, καθώς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: το είδος των προτεινόμενων θεραπειών, τον ενδεικτικό αριθμό θεραπειών για κάθε διαφορετική βλάβη, τη συχνότητα των θεραπειών, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και το αντίστοιχο κόστος της κάθε θεραπείας. Στην περίπτωση που έχουν διαγνωστεί πάνω από μια βλάβες ή περιοχές βλαβών, γίνεται η αντίστοιχη ιεράρχησή τους, τόσο ως προς τη σοβαρότητά τους για εσάς, όσο και τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπιστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, καθώς και οι ξεχωριστές του ανάγκες λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία ενός πλήρως εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Μερικοί παράγοντες, χωρίς να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς, είναι: ο χαρακτήρας, ο σωματότυπος, η κατάσταση του οργανισμού, η κινητικότητα και η απόσταση του τόπου κατοικίας (για όσους κατοικούν εκτός Αθηνών).

Τέλος, η κατάρτιση του θεραπευτικού πλάνου είναι μια δυναμική διαδικασία που λαμβάνει υπόψη την πρόοδο του ασθενή. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από την ιατρό κατά την εξέλιξη των θεραπειών ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα.