210 6777412

Παθήσεις

Αντιμετωπίζουμε επιτυχώς ένα μεγάλο εύρος νοσημάτων που έχουν σχέση με τον πόνο. Η παρακάτω ομαδοποίηση γίνεται για λόγους λειτουργικότητας. Πολλές φορές κάποιες ομάδες επικαλύπτονται και στην πραγματικότητα ένας ασθενής μπορεί να εμφανίζει περισσότερες από μια παθήσεις που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.

Επισημαίνουμε ότι παρόλο που εδώ αναφερόμαστε σε παθήσεις, αυτό που θεραπεύουμε τελικά είναι ο ασθενής συνολικά και όχι μια μεμονωμένη πάθηση.

Περιοχή του πόνου

Είδος του πόνου