210 6777412

ΙΣΧΙΟ

Ισχίο
 • Αρθροπάθεια κατ’ ισχίον άρθρωσης
 • Τραυματικές κακώσεις
 • Τροχαντιρίτιδα
 • Σύνδρομο απιοειδούς
 • Μηραλγία
 • Άτυπο άλγος
 • Μέλος φάντασμα
 • Ισχιαλγία
 • Σύνδρομο μείζωνος γλουτιαίου
 • Μετεγχειριτικός πόνος
 • Άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου
 • Συγγενές εξάρθρημα ισχίου