210 6777412

ΜΕΣΗ

Μέση
 • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου – δισκοπάθεια
 • Σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων
 • Σπονδυλολίσθηση
 • Αυτόματα κατάγματα σπονδύλων
 • Σύνδρομο απιοειδούς
 • Ιερολαγονίτιδα
 • Κύστη κόκκυγος – κοκκυγοδυνία
 • Τραυματικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης
 • Σκολίωση
 • Γυναικολογικά προβλήματα
 • Κήλες κοιλιακού τοιχώματος
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Μετεγχειρητικός πόνος