210 6777412

ΑΥΧΕΝΑΣ

Αυχένας
  • Αυχενικό σύνδρομο
  • Αυχενοβραχιόνια νευραλγία
  • Ραιβόκρανο
  • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
  • Γλωσσοφαρυγγική νευραλγία
  • Τραυματικές κακώσεις αυχένα