210 6777412

Πλάτη

Πλάτη
 • Κύφωση
 • Σκολίωση
 • Τραυματικές κακώσεις σπονδυλικής στηλης
 • Σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων
 • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου – δισκοπάθεια
 • Μεθερπητική νευραλγία
 • Μετατραυματικό άλγος
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Καρκινικός πόνος
 • Αναπνευστικά νοσήματα
 • Καρδιολογικά νοσήματα
 • Σπονδυλολίσθηση
 • Αυτόματα κατάγματα σπονδύλων
 • Κατάγματα πλευρών