210 6777412

ΚΑΡΠΟΣ – ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

Καρπός - άκρα χείρα
  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  • Σύνδρομο παλαμιαίας απονεύρωσης
  • Γάγγλιο καρπού
  • Νευροπαθητικός πόνος
  • Ουρική αρθρίτιδα
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Μέλος φάντασμα
  • Εκτινασσόμενος δάκτυλος
  • Μυϊκές θλάσεις
  • Διάστρεμμα