210 6777412

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι από μια ηλικία και πάνω παρουσιάζουν πόνους που οφείλονται είτε σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις, είτε και σε άλλα νοσήματα. Ο ηλικιωμένος ασθενής που πονάει απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση γιατί παρουσιάζει τόσο βιολογικές, όσο και ψυχοκοινωνικές διαφορές από νεότερους ασθενείς. Το μυοσκελετικό του σύστημα παρουσιάζει φθορές και αλλοιώσεις και ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού του διαφέρει από των νεότερων ανθρώπων. Τα φάρμακα δρουν διαφορετικά και η ομοιόσταση βρίσκεται σε ευαίσθητη ισορροπία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αφυδάτωση και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές που παθαίνουν οι ηλικιωμένοι πολύ πιο εύκολα. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι πολύ συχνά οδηγούνται σε κοινωνική απομόνωση και κατάθλιψη είτε γιατί έχουν χάσει φίλους και συγγενείς, είτε γιατί τους εμποδίζει η σωματική ανικανότητα.

Βοηθάμε τους ηλικιωμένους ασθενείς να ανακουφιστούν από τους πόνους, να αυξήσουν την κινητικότητα και τις δραστηριότητές τους και να διατηρήσουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.