Από την πρόσφατη εκπαίδευσή μας στις τελευταίες εξελίξεις της αναγεννητικής ιατρικής στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας στα τέλη Αυγούστου.