4ο Σεμινάριο Απεικόνισης Μυοσκελετικού

GNA 4 MSK

Αφίσα Σεμιναρίου

251 ΓΝΑ

Το Εργαστήριο Μαγνητικής Τομογραφίας του 251ΓΝΑ διοργανώνει το 4ο Σεμινάριο Απεικόνισης Μυοσκελετικού το Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013, στο Αμφιθέτρο του 251ΓΝΑ.