Έτος Κατά του Σπλαχνικού Πόνου

Έτος Κατά του Σπλαχνικού Πόνου

2013 Global Year

Αφίσα Visceral Pain

IASP

Η IASP κήρυξε την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2012 έως τον Οκτώβριο 2013 ώς έτος κατά τού σπλαχνικού πόνου.