Έτος Κατά του Νευροπαθητικού Πόνου

2015 Global Year

Αφίσα Neuropathic Pain

IASP

Η IASP κήρυξε την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Οκτώβριο 2015 ώς έτος κατά του νευροπαθητικού πόνου.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iasp-pain.org/GlobalYear/NeuropathicPain?navItemNumber=580