Έτος Κατά του Πόνου στις Αρθρώσεις

IASP Logo

Αφίρα Global Year Against Pain in the Joints

IASP

Η IASP κήρυξε το 2016 ως παγκόσμιο έτος για την αντιμετώπιση του πόνου στις αρθρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.iasp-pain.org/globalyear