210 6777412

Υπέρηχος μυοσκελετικού

Υπέρηχος

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του υπέρηχου κατά την εφαρμογή των ελάχιστα παρεμβατικών τεχνικών που εφαρμόζουμε στο ιατρείο μας είναι συντριπτικά σε σχέση με την εφαρμογή των θεραπειών χωρίς υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Ο υπέρηχος μυοσκελετικού βοηθάει τόσο διαγνωστικά στον εντοπισμό της βλάβης, όσο και κατά τη θεραπεία, αυξάνοντας την ακρίβεια των εγχύσεων επί του σημείου της βλάβης και κάνοντας τη θεραπεία πιο άνετη για τον ασθενή.

Αναλυτικότερα, με τη χρήση του μυοσκελετικού υπέρηχου είμαστε σε θέση:

Να εντοπίζουμε με ακρίβεια το σημείο της βλάβης έχοντας πλήρη και λεπτομερή απεικόνιση των δομικών στοιχείων του μυοσκελετικού συστήματος όπως: δέρμα, μύες, περιτονίες, υποδόριος ιστός, οστικός φλοιός, περιόστεο, τένοντες, σύνδεσμοι, αρθρώσεις, περιφερικά νεύρα, μπούρσες και αγγεία.

Κατεύθυνση βελόνας στο σημείο της βλάβης
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ Αθηνά Μαυρομμάτη

Να κατευθύνουμε την βελόνα με ακρίβεια εντός του ανθρώπινου σώματος και να εφαρμόζουμε τις ενέσεις ακριβώς στο σημείο της βλάβης.

Να αποφεύγουμε εμπόδια όπως οστά και αγγεία κατά τη διαδρομή της βελόνας προς το σημείο της βλάβης.

Να εντοπίζουμε δυναμικά προβλήματα που εμφανίζονται μόνο κατά την διάρκεια που η άρθρωση βρίσκεται σε κίνηση ενώ ταυτόχρονα έχουμε απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο με τον υπέρηχο.

Να επιβεβαιώνουμε, να διασταυρώνουμε και να συμπληρώνουμε τα ευρήματα που έχουν προκύψει από προγενέστερες ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αξονικές ή μαγνητικές) του ασθενή.

Να συγκρίνουμε την κατάσταση των ιστών και των δομικών στοιχείων του μυοσκελετικού συστήματος του ασθενούς πριν την έναρξη των θεραπειών αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του θεραπευτικού πλάνου. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς με αντικειμενικά κριτήρια και να βελτιστοποιούμε τη θεραπεία.

Να μην επιβαρύνουμε την υγεία των ασθενών μας καθότι ο υπέρηχος δεν εκπέμπει επικίνδυνη ακτινοβολία και δεν έχει γνωστές αντενδείξεις.

Να εφαρμόζουμε τις μεθόδους μας σε ασθενής που φέρουν μεταλλικά εμφυτεύματα, βηματοδότες ή πάσχουν από κλειστοφοβία.