210 6777412

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ

9ο Πανελλήνιο συνέδριο αλγολογίας

To 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας πραγματοποιείται από τις 11 έως 13 Μαΐου 2012, στην Αίγλη Ζαπππείου στην Αθήνα.


Αναρτήθηκε

στα

Tags: