210 6777412

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

Λογότυπο της IASP για το έτος πόνου 2013

Η IASP κήρυξε την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2012 έως τον Οκτώβριο 2013 ώς έτος κατά τού σπλαχνικού πόνου.


Αναρτήθηκε

στα

Tags: