210 6777412

Έτος κατά του νευροπαθητικού πόνου

Λογότυπο της IASP για το έτος πόνου 2015

Η IASP κήρυξε την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Οκτώβριο 2015 ώς έτος κατά του νευροπαθητικού πόνου.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.iasp-pain.org/GlobalYear/NeuropathicPain?navItemNumber=580


Αναρτήθηκε

στα

Tags: