210 6777412

ΈΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Λογότυπο της IASP για το έτος πόνου 2016

Η IASP κήρυξε το 2016 ως παγκόσμιο έτος για την αντιμετώπιση του πόνου στις αρθρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.iasp-pain.org/globalyear


Αναρτήθηκε

στα

Tags: