210 6777412

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Πιστοποιητικό της XLMedica

Από την πρόσφατη εκπαίδευσή μας στις τελευταίες εξελίξεις της αναγεννητικής ιατρικής στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας στα τέλη Αυγούστου.


Αναρτήθηκε

στα

Tags: