210 6777412

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αναγνώριση και αποδοχή των όρων από το χρήστη

To Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη (“μας” ή “εμείς”) παρέχει την ιστοσελίδα www.athenamavromati.gr καθώς και διάφορες σχετικές υπηρεσίες (συλλογικά, το “site”) σε εσάς, τον χρήστη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, και σημειώσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν («Όροι Χρήσης»), καθώς και οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή ύλη σε αυτό το site, υπόκεισθε σε οποιουσδήποτε δημοσιευμένους κανόνες ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές ή την ύλη που μπορεί να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Όλες αυτές οι οδηγίες ή οι κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί με αναφορά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ SITE, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΘΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΏΡΑ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ SITE / ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι σε ισχύ από την 1 Νοεμβρίου, 2010. Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανέρχεστε σε αυτό το site και τους Όρων Χρήσης από καιρό σε καιρό και για να εξοικειωθείτε με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του site μετά τις εν λόγω τροποποιήσεις θα αποτελέσει αναγνώριση των τροποποιημένων Όρων Χρήσης και τη συμφωνία να τηρήτε και να δεσμεύεστε από την τροποποίηση των Όρων Χρήσης.

Όπως χρησιμοποιείται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι αναφορές σε “Συνεργάτες” μας περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες, το προσωπικό, τους προμηθευτές, λοιπούς συνεργάτες, και περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμούς) όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην δημιουργία, παραγωγή, ή / και την παροχή του site ή / και του περιεχομένου του.

Περιγραφή των υπηρεσιών

Καθιστούμε διάφορες υπηρεσίες διαθέσιμες από αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτές, ιατρικών υπηρεσιών, και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή, με δικά σας έξοδα, όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός υπολογιστή, μόντεμ, και πρόσβασης στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών όλων των τελών που σχετίζονται με την πρόσβαση αυτή).

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του site, συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους λειτουργιών του, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς ή προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εαν και εφόσον ασκήσουμε αυτό μας το δικαίωμα. Οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τότε τρέχουσες υπηρεσίες σε αυτό το site θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Δεδομένα εγγραφής και προστασία προσωπικών δεδομένων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το site, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό καθώς και ένα κωδικό πρόσβασης που θα λάβετε από εμάς. Κατά τη διαδικασία της εγγραφής θα σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα («Δεδομένα Εγγραφής»), ενώ θα διατηρήσουμε και θα επικαιροποιούμε τα δεδομένα εγγραφής σας όπως απαιτείται. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που μας υποβάλετε στην διαδικασία εγγραφής είναι αληθή και ακριβή. Οι πληροφορίες που παίρνουμε μέσα από τη χρήση αυτού του site, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εγγραφής σας υπόκειται στην Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία ενσωματώνεται μέσω παραπομπής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η χρήση του site από εσάς υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας μέσω του site. Με την ανάρτηση δεδομένων ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας επικοινωνιών, chat room, πίνακα ανακοινώσεων, ομάδας συζήτησης, βιβλιοθήκη λογισμικού, ή άλλης διαδραστικήςς υπηρεσίας που μπορεί να είναι διαθέσιμη σε εσάς μέσω αυτού του site, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε, μοιραστείτε, αναρτήσετε, ή με άλλο τρόπο διανείμετε ή διευκολύνετε τη διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου – συμπεριλαμβανομένων κειμένων, επικοινωνιών, λογισμικού, εικόνων, ήχων, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών – που:

α. Είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, δόλιο, παραβιάζει την προσωπικότητα των άλλων, επιζήμιο, περιέχει ρητές ή διαγραμματικές περιγραφές σεξουαλικών πράξεων (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε σεξουαλική γλώσσα βίαιου ή απειλητικού χαρακτήρα κατευθυνόμενη σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων), ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τους κανόνες ή την πολιτική μας.

β. Ασκεί βίαιη συμπεριφορά, παρενοχλεί, υποβαθμίζει, εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων βάσει της θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, εθνικότητας, ηλικίας, ή αναπηρίας.

γ. Παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας, ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιασδήποτε πλευράς.

δ. Αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη διαφήμιση, junk ή bulk e-mail (επίσης γνωστό και ως “spamming”), αλυσιδωτές επιστολές, κάθε άλλη μορφή βοήθειας για παράνομη διανομή, ή οποιαδήποτε μορφή τζόγου ή τυχερών παιχνιδιών.

ε. Περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα λογισμικού, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία, να προκαλέσουν βλάβη, ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, hardware, ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ή να βλάψει ή να προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτης πλευράς.

στ. Υποδύεται την ταυτότητα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων ή του προσωπικού μας.

Δεν εγκρίνουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού που αναρτήθηκε ή υποβλήθηκε από τρίτους χρήστες στο site. Γενικά δεν επεμβαίνουμε ή επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες των υπηρεσιών επικοινωνιών, chat rooms, message boards, ομάδες συζήτησης, βιβλιοθήκες λογισμικού, ή άλλες διαδραστικές υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες από ή μέσω αυτού του site. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την κρίση μας, δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης καθώς και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες συμπεριφοράς χρηστών για αυτό το site, ή είνα κατά άλλο τρόπο επιβλαβές, απαράδεκτο, ή ανακριβές. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αποτυχία ή καθυστέρηση της άρσης τέτοιου περιεχόμενου. Με το παρόν έχουμε την συγκατάθεσή σας για την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου και την παραίτησή σας από οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον μας που προκύπτει από αφαίρεση του περιεχομένου. Δείτε τη “Μη Εξουσιοδοτημένη Χρήση της Ύλης” παρακάτω για περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα χώρο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας, ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα από οποιοδήποτε μέρος.

Επιπλέον, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για να παραβιάσετε την ασφάλεια άλλου λογαριασμού ή να αποπειραθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλο δίκτυο ή διακομιστή. Δεν είναι όλες οι περιοχές του site απαραίτητα διαθέσιμες σε εσάς ή σε άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες του site. Δεν θα πρέπει να αναμιχθείτε με την χρήση του site ή παρόμοιων υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλεια των συστημάτων ή του δικτύου μπορεί να έχουν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Συμφωνείτε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή, και κατά την κρίση μας, να διακόψουμε τη συνδρομή σας, το λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε άλλη διεπαφή σας με το site μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, εξαιτίας της παραβίασης οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως για έρευνες σχετικές με παραβίαση συστημάτων ή ασφάλεια δικτύων σε άλλα site, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου στη διερεύνηση υπόπτων εγκληματικών παραβιάσεων.

Άλλα site και πληροφορίες τρίτων

Αυτό το site μπορεί να σας παραπέμψει σε άλλα site στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε πληροφορίες, έγγραφα, λογισμικό, ύλη ή / και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Αυτά τα site μπορεί να περιέχουν πληροφορίες ή ύλη που μερικοί άνθρωποι μπορεί να εκλάβουν ως ακατάλληλες ή προσβλητικές. Αυτά τα sites και οι τρίτες πλευρές δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, και εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την συμμόρφωση με πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του περιεχομένου αυτών των site, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για λάθη ή παραλείψεις σε τυχόν αναφορές σε άλλα μέρη ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η συμπερίληψη ενός τέτοιου συνδέσμου ή αναφοράς παρέχονται απλώς ως ευκολία και δεν υπονοεί την επικύρωση του, ή το συσχετισμό με το site ή την τρίτη πλευρά από εμάς, ή οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή ή υπονοούμενη.

Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright © 2001 - 2023 Athena Mavromati. All rights reserved.

Για τους σκοπούς αυτών των Όρων Χρήσης, ως “περιεχόμενο” ορίζεται κάθε πληροφορία, δεδομένα, επικοινωνίες, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχοι, και άλλη ύλη και υπηρεσίες που μπορούν να προβληθούν στους χρήστες του site μας. Αυτό περιλαμβάνει πίνακες μηνυμάτων, chat, και οποιοδήποτε άλλο γνήσιο περιεχόμενο.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε σας από αυτό το site προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους, και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία από το Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη ή / και των συνεργατών του. Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε το περιεχόμενο που επιτρέπεται ρητά από εμάς ή τον πάροχο του συγκεκριμένου περιεχομένου. Εκτός από ένα μόνο αντίγραφο που προορίζεται για προσωπική χρήση και μόνο, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε, να αναδημοσιεύσετε, να αναρτήσετε, να αποστείλετε, να μεταδώσετε, να διανέμετε, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που προέρχονται από αυτό το site σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς ή του παρόχου του συγκεκριμένου περιεχομένου, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση άδειας πριν από την επαναχρησιμοποίησή του υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και είναι διαθέσιμο σε αυτό το site. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του υλικού που εμφανίζεται σε αυτό το site μπορεί να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και άλλους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές ή αστικές κυρώσεις.

Ούτε εμείς ούτε οι συνεργάτες μας σας εγγυόμαστε ότι η χρήση της ύλης που εμφανίζεται, ή λαμβάνεται μέσω του site δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Δείτε “Μη εξουσιοδοτημένη Χρήση Ύλης” παρακάτω για περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε σε αυτό το site παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Όλα τα γραφικά, εικόνες, λογότυπα και ονόματα υπηρεσιών, είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών από το Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη ή τους συνεργάτες μας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν σας παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, το λογότυπο, ή / και το όνομα Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη ή των συνεργατών μας.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ύλης

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, και σας ζητάμε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε χρήστης του site πιστεύει ότι τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα της ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί από δημοσίευση σε αυτό το site, εσείς ή ο χρήστης θα πρέπει να στείλει ειδοποίηση στον καθορισμένο Αντιπρόσωπο μας (όπως προσδιορίζεται κατωτέρω) αμέσως. Για να είναι αποτελεσματική, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Προσδιορίστε με επαρκείς λεπτομέρειες το έργο του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί ή άλλες πληροφορίες επαρκούν για να καθορίσετε το έργο του οποίου τα πνευματικά του δικαιώματα παραβιάζονται).

β. Προσδιορίστε το αντικείμενο το οποίο ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει το έργο της πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο σημείο 1 παραπάνω.

γ. Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας (κατά προτίμηση διεύθυνση email).

δ. Παρέχετε πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να ειδοποιήσουμε τον κάτοχο / διαχειριστή του έργου του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα καταπατούνται (κατά προτίμηση διεύθυνση email).

ε. Συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση: “Πιστεύω ότι τα προστατευόμενα από πνευματικά δικαιώματα έργο που περιγράφεται παραπάνω, δεν χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας του δικαιούχου ή του εκπροσώπου του ή του νόμου”.

στ. Συμπεριλάβετε την ακόλουθη δήλωση: “Ορκίζομαι, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες σε αυτή την ανακοίνωση είναι ακριβείς και ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργώ για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να προσβάλλεται.”

ζ. Υπογράψτε την κοινοποίηση.

η. Στείλτε το έγγραφο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ειδικός Αντιπρόσωπος για ισχυριζόμενες παραβιάσεις: Ιωάννης Τορναζάκης
Διεύθυνση: Τσιτούρη 13, Χαλάνδρι, 15231, Αθήνα.
Τηλ.: 210 6777412

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατά την παραλαβή της ανακοίνωσης για την αξίωση της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, μπορούμε να αφαιρέσουμε αμέσως την ύλη που εντοπίστηκε από το site μας, χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος και ότι οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντος και το τρίτο μέρος που δημοσίευσε αρχικά τη ύλη θα γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές.

Αποποίηση εγγυήσεων

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ SITE ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ: (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ Η ΎΛΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ Η ΎΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (Γ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (Δ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΘΗ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ Ή ΆΛΛΑ ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΎΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η ΎΛΗ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Η Η ΛΗΨΗ Ή ΆΛΛΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Μέσω της χρήσης του site, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε εμπορικές συναλλαγές με άλλους χρήστες και προμηθευτές. Αποδέχεστε ότι όλες οι συναλλαγές σχετικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, με τους όρους αγοράς, τους όρους πληρωμής, εγγυήσεις, ασφάλειες, συντήρηση και τους όρους παράδοσης που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, συμφωνούνται αποκλειστικά μεταξύ του πωλητή ή αγοραστή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών και εσάς. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ, Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΎΛΗ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΈΡΟΣ, ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ.

Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτού του site αποτελούν συχνά απόψεις και κρίσεις παροχέων πληροφοριών, χρήστών του site, ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν αποδεχόμαστε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής, ή δήλωσης που έγινε από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από το Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη που εκφράζεται με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού του site μπορεί να εμφανιστεί ως φυσιολογικό γεγονός. Μπορείτε να κατανοήσετε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε δίκτυα τρίτων που μπορεί να έχετε προσπελάσει κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του site, και ως εκ τούτου, καθυστερήσεις και διακοπές μετάδοσης άλλων δικτύων είναι εντελώς πέρα από τον έλεγχό μας.

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε αυτό το site παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή την αποτυχία στην αποθήκευση δεδομένων που αφορούν επικοινωνίες του χρήστη ή εξατομικευμένες ρυθμίσεις του.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΘΑΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΚΕΊΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ SITE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ SITE ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SITE Ή ΓΙΑ YPOΒΟΗΘHΣH ΣΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥOYN ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΩΜΕΝΕΣ Ή ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αποζημίωση

Κατόπιν αιτήματος από εμάς, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και κρατήσετε εμάς και τους συνεργάτες μας ελεύθερους από όλες τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις, και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση ή κακή χρήση από εσάς αυτού του site.

Ασφάλεια και κωδικοί πρόσβασης

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας του κωδικού (password) και του λογαριασμού (account) σας και για οποιεσδήποτε και όλες τις δηλώσεις και τις πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβετε μέτρα για να εξασφαλίσετε ότι κανένας ;άλλος δεν θα έχει πρόσβαση στον κωδικό και το λογαριασμό σας. Το προσωπικό μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν θα πρέπει να μεταφέρετε ή να μοιράζεστε το λογαριασμό σας με κανέναν, και διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως το λογαριασμό σας αν μεταφορετε ή να μοιραστείτε το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι ο κωδικός σας έχει διαρεύσει αλλάξτε τον αμέσως και ενημερώστε τον webmaster ακολουθώντας το σύνδεσμο. Παρόλο που εφαρμόζουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας, καταλαβαίνετε ότι πιθανόν να είναι ευάλωτα σε επιθέσεις.

Υπηρεσίες επικοινωνίας

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες e-mail, ανταλλαγής μηνυμάτων, blogging, ή υπηρεσίες chat (συγκεντρωτικά, “Επικοινωνίες”) που διατίθενται στους χρήστες του site μας, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου παρόχου. Πιθανώς να διαθέτουμε ξεχωριστές συμπληρωματικές συμφωνίες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ εσάς και εμάς στις οποίες περιλαμβάνονται αυτόματα αυτοί οι Όροι Χρήσης, εκτός εάν άλλως ρητά σημειώνεται.

Δεν θα επιθεωρούμε και δεν θα αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο των ιδιωτικών επικοινωνιών, εκτός αν υφίσταται η συγκατάθεση του αποστολέα ή του παραλήπτη, όπως απαιτείται από το νόμο ή τη δικαστική ή κυβερνητική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων μας.

Μπορούμε να βάλουμε σε χρήση αυτόματες συσκευές παρακολούθησης ή τεχνικές για την προστασία των χρηστών μας από τη μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (γνωστό και ως “spam”) ή / και άλλους τύπους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που κρίνουμε ότι δεν συνάδουν με τους σκοπούς της επιχείρησής μας. Ωστόσο, τέτοιες διατάξεις ή τεχνικές δεν είναι τέλειες, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε νόμιμη επικοινωνία που έχει αποκλειστεί, ή για οποιαδήποτε μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν έχουν αποκλειστεί.

Τα γραμματοκιβώτια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να έχουν περιορισμένη ικανότητα αποθήκευσης. Αν έχετε υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αποθήκευσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα μέτρα που διαγράφουν ή αποκλείουν μηνύματα email που υπερβαίνουν το όριο. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την διαγραφή ή τον αποκλεισμό τέτοιων μηνυμάτων.

Διεθνής χρήση

Παρά το γεγονός ότι αυτό το site μπορεί να είναι προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, δεν δεσμευόμαστε ότι η ύλη σε αυτό το site είναι κατάλληλη ή διαθέσιμη για χρήση σε χώρους έξω από την Ελλάδα, και πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο, απαγορεύεται. Όσοι επιλέγουν να επισκεφτούν το site από άλλες χώρες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, ή / και πληροφορίες που έχει σημειωθεί σε σχέση με αυτό το site είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Τερματισμός χρήσης

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος του site με ή χωρίς ειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε υποψία δόλιας πράξης, καταχρηστικής ή παράνομης δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει λόγο για τον τερματισμό της σχέσης σας και μπορεί να αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

Με τον τερματισμό ή την αναστολή, ανεξάρτητα από τους λόγους που το προκάλεσαν, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το site αμέσως παύει, και εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα μπορούμε άμεσα να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία του λογαριασμού σας ή / και να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία ή αυτό το site. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν απαιτήσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή ή άλλες δράσεις που λαμβάνονται από εμάς σε σχέση με τον τερματισμό ή την αναστολή των υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτό το site (εξαιρουμένων τυχόν παραπεμπόμενων ιστοσελίδων) ελέγχεται από εμάς από το γραφείο μας στην Αθήνα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση από όλη την Ελλάδα καθώς και από άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε ένα από αυτά τα μέρη έχει νόμους που ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της Ελλάδας, συμφωνείτε ότι η πρόσβαση σε αυτό το site διέπεται από το σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές συγκρούσεις των νόμων, και η Ελληνική σύμβαση για τις διεθνείς πωλήσεις εμπορευμάτων, θα ισχύει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του site και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού. Συμφωνείτε και με την παρούσα τίθεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο της συνέλευσης οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου στην Ελλάδα σε σχέση με τέτοια θέματα.

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις προς οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να είναι έγγραφη και πρέπει να γίνεται είτε μέσω email ή συμβατικό ταχυδρομείο. Ανακοινώσεις προς εμάς πρέπει να αποστέλλονται υπόψη του webmaster ακολουθώντας το σύνδεσμο, μέσω e-mail, ή Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη, Τσιτούρη 13, Χαλάνδρι 15231, Αθήνα, Ελλάδα, με συμβατικό ταχυδρομείο. Ανακοινώσεις προς εσάς μπορεί να αποστέλλονται στη διεύθυνση που δόσατε ως μέρος των στοιχείων εγγραφής σας. Επιπλέον, μπορούμε να μεταδίδουμε ανακοινώσεις ή μηνύματα μέσω του site για να σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές στο site ή άλλα σημαντικά θέματα, οι αποστολές αυτές ισοδυναμούν με ανακοίνωση προς εσάς κατά το χρόνο της αποστολής.

Ολική συμφωνία

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις των μερών σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν μπορούν να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (-ων). Οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξει, να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί το παρόν έγγραφο, ή να εισαχθεί μια παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε πρόσθετους ή διαφοροποιημένους όρους θα είναι άκυρες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με γραπτή συμφωνία που υπογεγραμμένης από εσάς και εμάς. Στο βαθμό που οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό το site είναι σε σύγκρουση ή δεν συμβαδίζει με αυτούς τους Όρους Χρήσης, αυτοί οι Όροι Χρήσης υπερισχύουν.

Διάφορα

Σε κάθε δράση για την επιβολή αυτών των Όρων Χρήσης, η επικρατούσα πλευρά θα έχει το δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. Οποιαδήποτε αιτία προσφυγής που ασκήθηκε από εσάς εναντίον μας ή τους συνεργάτες μας πρέπει να κινηθεί εντός ενός έτους μετά την αιτία της αγωγής ή θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί για πάντα και παραγραφεί.

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε προσπάθεια να το πράξετε, θα είναι άκυρη. Εμείς ωστόσο, μπορούμε να εκχωρήσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε να μην πωλήσετε, μεταπωλήσετε, αναπαράγετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα αυτού του site, ή το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό το site.

Εκτός από οποιαδήποτε δικαιολογία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλασόμαστε από την ευθύνη για τη μη παράδοση ή καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του site μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία, πέραν του εύλογου ελέγχου μας, έστω και προβλέψιμης από τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, διαταραχή της εργασίας, πόλεμο, φωτιά, ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αδυναμία εξασφάλισης μεταφοράς, κυβερνητική πράξη ή ρύθμιση, και άλλες αιτίες ή γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας, παρόμοιες ή μη με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης καταστεί άκυρο ή μη εκτελέσιμο, το τμήμα αυτό πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν εγγύτερες, τις αρχικές προθέσεις των μερών, και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Κάθε παράλειψη εκ μέρους μας να επιβάλουμε ή να ασκήσουμε οποιαδήποτε δικαίωμα που απορρέει από τους Όρους Χρήσης ή τα σχετικά δικαιώματα δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη.

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες που είναι αναρτημένες στο site ενδέχεται να είναι ή να μην είναι πραγματικοί ασθενείς μας.

Επικοινωνία

Εκτός από όπου ρητά αναφέρεται σε αυτό το site, οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας προσφέρονται από το Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη που βρίσκεται στην οδό Τσιτούρη 13, Χαλάνδρι 15231, Αθήνα, Ελλάδα. Το τηλέφωνό μας είναι 2106777412. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Κατασκευάστηκε: General Counsel, PC and Legal River Terms of Service Generator

Τροποποιήθηκε: Ιατρείο Πόνου Αθηνά Μαυρομμάτη