210 6777412

PurePRP® SUPRAPHYSIOLOGIC

PurePRP kit

Στη θεραπεία με PurePRP® SP (SupraPhysiologic), που είναι η εξέλιξη των  PurePRP και PurePRP II,  χρησιμοποιούνται συστατικά του αίματος του ίδιου του ασθενούς για την επιδιόρθωση και αναγέννηση των τραυματισμένων και εκφυλισμένων στοιχείων. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε πιο σοβαρές βλάβες ή τραυματισμούς που απαιτούν πιο ενισχυμένη θεραπεία. Έχει μόνιμο αποτέλεσμα με τη δημιουργία νέου, υγιούς ιστού και καταργεί την ανάγκη του χειρουργείου.

Τί είναι το PurePRP® SupraPhysiologic

Το Platelet-rich plasma (PRP) είναι πλάσμα του αίματος το οποίο με κατάλληλη επεξεργασία εμπλουτίζεται σε αιμοπετάλια. Ενώ η φυσιολογική συγκέντρωση του αίματος σε αιμοπετάλια είναι κατά μέσο όρο 250.000 αιμοπετάλια/dL, η ελάχιστη συγκέντρωση που πρέπει να επιτυγχάνει το PRP για να αποκτά θεραπευτικές ιδιότητες είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την κανονική και ανέρχεται σε 1.000.000 αιμοπετάλια/dL αποτελώντας τη βάση1. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης των αυτόλογων αιμοπεταλίων, το PRP περιέχει διάφορους αυξητικούς παράγοντες, όπως2: PDGF, TGF-β1, TGF-β2, PDEGF, PDAF, PF-4, GMP-140, IL-1, FGF, I-α, I-γ, ILGF.

Αιμοπετάλια

Το PurePRP® SP, είναι ένα είδος PRP ιδιαίτερα υψηλής συγκέντρωσης. Συνεπώς, περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αυξητικών παραγόντων χωρίς ωστόσο την παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι συγκεντρώσεις των αιμοπεταλίων και των αυξητικών παραγόντων που επιτυγχάνονται από το PurePRP® SP είναι 7 έως 9 φορές πάνω από τη βάση του PRP. Επιπρόσθετα, από το 6% της συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων στο αίμα, το PurePRP® SP φτάνει σε αποδόσεις από 80 έως 98%3. Πέραν των ανωτέρω, είναι το μόνο σύστημα PRP που μπορεί να υποστεί επεξεργασία με ή χωρίς ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα.

Πώς λειτουργεί θεραπευτικά

Τα αιμοπετάλια περιέχουν ένα σημαντικό αριθμό από κρίσιμες πρωτεϊνες, αυξητικούς παράγοντες, χημοκίνες, κυτταροκίνες, και άλλους προφλεγμονώδης βιοενεργούς παράγοντες που εκκινούν και ρυθμίζουν βασικές πτυχές της φλεγμονώδους διαδικασίας με αποτέλεσμα την επούλωση των πληγών με φυσικό τρόπο. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιμοπεταλίων είναι γνωστό ότι διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την μετανάστευση των απαιτούμενων κυττάρων στο σημείο του τραύματος.

Με τον τρόπο αυτό και κάνοντας έγχυση του PurePRP® SP στο σημείο της βλάβης, προκαλείται η δραστηριοποίηση του μηχανισμού επούλωσης του ίδιου του οργανισμού4, με αποτέλεσμα την αναγέννηση των ιστών, την αποκατάσταση του προβλήματος και τον τερματισμό του πόνου.

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στο Ιατρείο Πόνου, την Αθλητιατρική, και την Πλαστική και Αισθητική Ιατρική. Σε όλες τις περιπτώσεις ο κοινός παρανομαστής είναι η απαίτηση για τοπική αναγέννηση των ιστών, η οποία βεβαίως εξυπηρετεί διαφορετικούς κατά περίπτωση σκοπούς.

Ποιός ιατρικός εξοπλισμός απαιτείται

KIT παρασκευής PurePRP® SP

Χρησιμοποιείται για την συλλογή, φυγοκέντριση και την τελική έγχυση του υλικού και αποτελείται από υλικά μίας χρήσεως.

KIT παρασκευής PurePRP® SP
Emcyte Corporation

Φυγόκεντρος

Αναλαμβάνει τον διαχωρισμό του PurePRP® SP από τον ορό του αίματος και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η φυγόκεντρος που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένη και αποκλειστικά διαμορφωμένη για την παραγωγή PurePRP® SP.

Φυγόκεντρος “Executive Series Centrifuge” της EmCyte
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ Αθηνά Μαυρομμάτη

Υπέρηχος

Βοηθά στον ακριβή εντοπισμό του σημείου της βλάβης και την ενεργή καθοδήγηση της βελόνας για την έγχυση του PurePRP® SP στο σημείο αυτό με απόλυτη ακρίβεια. Η συσκευή υπερήχων που διαθέτουμε στο ιατρείο έχει βελτιστοποιηθεί, τόσο από εμάς όσο και από εξειδικευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρίας, ως προς το μυοσκελετικό σύστημα και μας προσφέρει την απαιτούμενη ακρίβεια που χρειαζόμαστε για την έγχυση.

Υπέρηχος “LogiqP9” της General Electric Healthcare
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ Αθηνά Μαυρομμάτη

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος

Η μέθοδος εφαρμόζεται εξ’ ολοκλήρου στο ιατρείο μας από την ομάδα μας. Αυτή αποτελείται από την ιατρό, μια ειδικά εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια και τον χειριστή του μηχανήματος των υπερήχων.

Η διαδικασία της θεραπείας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

Αιμοληψία

Αρχίζουμε με την υποβολή του ασθενή σε αιμοληψία από την νοσηλεύτρια στο χώρο του ιατρείου μας. Λαμβάνουνε 60ml αίματος τα οποία είναι απαραίτητα για την παρασκευή του PurePRP IIπου θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Παρασκευή PurePRP® SP

Η διαδικασία της φυγοκέντρισης γίνεται αμέσως μετά την αιμοληψία, πραγματοποιείται σε δύο στάδια και διαρκεί συνολικά περίπου 30 λεπτά.

Εντοπισμός βλάβης

Ο εντοπισμός της βλάβης γίνεται με κλινική εξέταση από την ιατρό και με παράλληλη υπερηχογραφική ανάλυση.

Έγχυση PurePRP® SP

Εγχύουμε το PurePRP® SP ακριβώς στο σημείο της βλάβης κάτω από υπερηχογραφική καθοδήγηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε τη μέγιστη κινητοποίηση του οργανισμού για την παραγωγή νέου ιστού, την αποκατάσταση του προβλήματος και τον τερματισμό του πόνου.

Υπερηχογραφική εικόνα έγχυσης στο σημείο της βλάβης
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ Αθηνά Μαυρομμάτη

Στοιχεία για την επιτυχία της μεθόδου

Σωστή επιλογή ασθενούς

Για να είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη η θεραπεία πρέπει ο ασθενής να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις και κυρίως όσον αφορά το αν ο οργανισμός είναι σε θέση να αφομοιώσει την πλήρη θεραπευτική ισχύ που θα του παρέξουμε. Για το λόγο αυτό κάθε περιστατικό αξιολογείται προκαταρκτικά.

Σωστή προετοιμασία του ασθενούς

Για να αποδώσει η θεραπεία το μέγιστο των δυνατοτήτων της, ο ασθενής θα πρέπει να έχει υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία, η οποία εξατομικεύεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Συνήθως απαιτούνται μερικές προπαρασκευαστικές θεραπείες προλοθεραπείας για να έρθει ο οργανισμός στο επίπεδο που απαιτείται για να δεχθεί και να αφομοιώσει εποικοδομητικά το PurePRP® SP.

Σύγχρονος εξοπλισμός και κάλλιστη ποιότητα PRP

Το PurePRP® SP που χρησιμοποιούμε παρασκευάζεται στο ιατρείο με τη χρήση πιστοποιημένων υλικών, συσκευών και διαδικασιών, που εξασφαλίζουν και εγγυώνται την ποιότητά του.

Εκπαίδευση ιατρού

Ο συνδυασμός όλων των επιμέρους τεχνικών που συνθέτουν την τελική εφαρμογή της θεραπείας αυξάνουν τόσο τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του ιατρού όσο και το φόρτο εργασίας του κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η εμπειρία μας και η επιστημονική μας κατάρτιση, που προέρχεται από διεθνείς εκπαιδεύσεις αλλά και συνεχή πειραματισμό, σας εγγυώνται την απόδοση της θεραπείας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ακρίβεια ως προς το σημείο έγχυσης

Η ποσότητα του PurePRP® SP που εγχύεται στον ασθενή είναι της τάξης μερικών ml. Αυτό σημαίνει ότι για να λάβουμε το μέγιστο αποτέλεσμα από μια τόσο μικρή ποσότητα υλικού, αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς στο σημείο της βλάβης. Συνεπώς η χρήση κατευθυντικών τεχνικών όπως αυτή της υπερηχογραφικής καθοδήγησης είναι τόσο επιβεβλημένες όσο και απαραίτητες, ενώ παράλληλα είναι και η λιγότερο επιβλαβής απεικονιστική μέθοδος για τον οργανισμό.

Αποτελέσματα

Η θεραπεία δρα σε βάθος χρόνου και απαιτεί ένα αρχικό χρονικό διάστημα έως ότου τα αποτελέσματά της αρχίζουν να γίνονται ορατά. Ο βασικός κανόνας είναι ότι δεν κρίνουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας πριν την έλευση 8 εβδομάδων.


1. Alderman Donna, Alexander Robert, “Advances in Regenerative Medicine: High-density Platelet-rich Plasma and Stem Cell Prolotherapy For Musculoskeletal Pain,” Practical Pain Management Journal, October 2011:49-63, 90.

2. Marx R, Kevy SV, Jacobson MS, “Platelet rich plasma (PRP): A primer,” Practical Pain Management Journal, 2008; 8(2):46-47.

4. Sampson Steven, Gerhardt Michael, Mandelbaum Bert, “Platelet rich plasma injection grafts for musculoskeletal injuries: a review,” Curr Rev Musculoskelet Med, December 2008, 1(3-4):165-174.