210 6777412

Βλαστοκύτταρα

Βλαστοκύτταρο

Τα βλαστοκύτταρα υπάρχουν παντού στο σώμα μας. Περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βλαστοκυττάρων – ή όπως αλλιώς αποκαλούνται αποθήκες βλαστοκυττάρων – είναι το λίπος και ο μυελός των οστών. Είναι αδιαφοροποίητα πολυδύναμα κύτταρα, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες να μετατραπούν σε οποιαδήποτε κύτταρα. Όταν εμφανίζεται κάποια φθορά ή τραύμα σε κάποιο σημείο στο σώμα, τα βλαστοκύτταρα “ειδοποιούνται” με κατάλληλους νευροχημικούς μηχανισμούς και αρχίζουν να μετακινούνται και να συγκεντρώνονται στο σημείο της βλάβης. Όταν φτάσουν εκεί αρχίζει η διαδικασία της μεταμόρφωσής τους σε κύτταρα του ιστού που έχει καταστραφεί και έτσι γίνεται η αναγέννηση της περιοχής.

Τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα που υπάρχουν στο σώμα μας μπορούν να μεταμορφωθούν όταν χρειάζεται σε κάθε είδος κυττάρου. Μπορούν να γίνουν μυϊκά, δερματικά, συνδεσμικά, χόνδρινα κύτταρα και ότι άλλο χρειαστεί για να αποκατασταθεί η βλάβη. Υπακούουν στους νόμους της ομοιόστασης, έχουν νοημοσύνη και γνωρίζουν τι ιστό πρέπει να δημιουργήσουν με απόλυτη ακρίβεια. Επιπλέον, αναγνωρίζουν κάθε ιστό που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον οργανισμό και έχουν την ικανότητα να τον απομακρύνουν.

Πως γίνεται η θεραπεία στο ιατρείο μας

Τα βλαστοκύτταρα συλλέγονται με ειδική κάνουλα από το σημείο που έχει επιλεγεί και τοποθετούνται στο σημείο της βλάβης δια βελόνης. Η συλλογή και η τοποθέτηση γίνεται πάντα με την καθοδήγηση του υπερήχου που μας εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια χωρίς να χρειαστεί να γίνει ανοικτή τομή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο ασθενής είναι ξύπνιος και γίνεται μικρή τοπική αναισθησία. Η λήψη και η τοποθέτηση των βλαστοκυττάρων γίνεται άμεσα και η επέμβαση διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Δεν γίνεται καλλιέργεια των βλαστοκυττάρων και όλη η επεξεργασία των υλικών γίνεται εντός του χώρου του ιατρείου μας αυθημερόν.

Ο ασθενής μετά την επέμβαση είναι κινητικός και επιστρέφει άμεσα στο σπίτι του , ενώ σε κάθε ασθενή δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες μετά τη θεραπεία. Γενικά στις θεραπείες αυτές δεν απαιτείται ακινητοποίηση και ο άνθρωπος επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητές του. Έχοντας αποφύγει ένα αντίστοιχο χειρουργείο, ο ασθενής πλέον γλυτώνει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες και τις μετεγχειρητικές επιπτώσεις ενώ εκμηδενίζει τον χρόνο αποκατάστασης που σχεδόν πάντοτε ακολουθεί ένα χειρουργείο.